Registrácia nového zákazníka

Produkty profesionálnej kozmetickej značky JANSSEN COSMETICS sú určené výhradne pre kozmetické salóny a ďalší predaj (len zákaznícke balenia) môže uskutočniť výhradne kozmetický salón.

Podmienkou pre odber tovaru JANSSEN COSMETICS je potrebné:

1. Mať v predmete podnikania/činnosti aktívne kozmetické služby.

2. Vopred sa zaregistrovať, tzn. nahlásiť vaše údaje z registrácie na Živnostenskom alebo Obchodnom registri a na Daňovom úrade (IČO, DIČ, IČ DPH, miesto podnikania, adresa prevádzky) a kontaktné údaje.

Odber produktov JANSSEN COSMETICS ponúkame aj Stredným odborným školám a iným vzdelávacím inštitúciám so zameraným na odbor kozmetika so špeciálnymi zľavami.

Máte záujem o spoluprácu? Zaregistrujte sa prosím.

Súhlasím so zasielaním NewslettraNesúhlasím so zasielaním Newslettra

Kliknutím na tlačítko "Zaregistrovať sa", súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami

Log In Lost Password